• KONKURS - MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI

    KONKURS - MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI

    Javni otvoreni jednostepeni arhitektonski konkurs za idejno rešenje paviljona Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, sa proširenjem magacinskih kapaciteta muzeja
  • 1