Pored poštovanja i zadovoljenja uslova iz programa i konkursnog zadatka, te usklađenosti konkursnog rešenja sa datim urbanističkim uslovima i preporukama žiri će vrednovati konkursne radove na osnovu sledećih opštih kriterijuma:

  • Kvalitet i savremenost rešenja u odnosu na karakteristike i značaj namene;
  • Jasan prostorni koncept, prepoznatljiv u osnovnoj ideji;
  • Odnos prema kontekstu, graditeljskom i kulturnom nasleđu,
  • Distribucija namena i sadržaja u prostoru, funkcionalnost predloženog rešenja,
  • Obim i struktura datih sadržaja, u odnosu na projektni zadatak, preporuke i ograničenja
  • Ekonomičnost rešenja u izvođenju i eksploataciji,
  • Sprovodljivost rešenja u skladu sa konkursnim uslovima,
  • Uverljivost argumentacije – jasnoća saopštavanja kroz grafičke i tekstualne priloge.