Predmet konkursa je arhitektonsko-urbanističko rešenje za izgradnju (dopunu i proširenje) postojećih kapaciteta Muzeja savremene umetnosti u Beogradu (MSU). Kompleks Muzeja savremene umetnosti obuhvata područje ograničeno katastarskom parcelom k.p. 1045/1 K.o. Novi Beograd, u okviru Parka Prijateljstva na Ušću. Objekat Muzeja savremene umetnosti je spomenik kulture (Odluka o utvrđivanju: Službeni list grada Beograda br. 16/87), a granica zaštićene okoline definisana je granicom katastarske parcele na kojoj se zgrada Muzeja nalazi.

Obuhvat konkursa čini neposredno okruženje Muzeja savremene umetnosti u Beogradu – prostor u okviru Parka prijateljstva na Ušću, u okviru katastarske parcele br. 1045/1 K.o. Novi Beograd (15.693 m2)
Povod za raspisivanje konkursa je nedostatak prostora za smeštaj različitih sadržaja muzeja. U originalnom projektu i njegovom projektnom zadatku – komercijalni i ugostiteljski sadržaji (prodavnica, kafe, restoran i sl.) nisu bili predviđeni, s obzirom na vreme u kome je nastao. U okviru same zgrade muzeja postojale su prostorije za smeštaj muzejske opreme, ali danas takvi uslužni, sekundarni prostori svoje mesto podređuju sve izraženijoj potrebi za uvećanjem depoa muzeja. U tom smislu prepoznajemo dve grupe sadržaja, kao nužnu dopunu muzejskih prostora:

  • Prostor uslužno–komercijalnih i ugostiteljskih sadržaji, koji će biti na usluzi posetilaca Muzeja kao mestom za odmor i predah, uz mogućnost multifunkcionalnog korišćenja za potrebe muzeja kao i za komercijalno ekskluzivno korišćenje od strane trećih lica. Sve pomenuto čini gotovo osnovnu ponudu mnogih muzeja, ali poslednjom rekonstrukcijom je to ostalo nerešeno, s obzirom na gore pomenuti deficit prostora.
  • Skladišno-magacinski prostor muzeja je izuzetno deficitaran u svakodnevnom funkcionisanju muzeja, te je neophodno ostvariti dovoljno dodatnog prostora za smeštaj i čuvanje raznog repromaterijala kao i izlagačke opreme i predmeta samog muzeja, koji se sada skladišti na udaljenim lokacijama.

Cilj konkursa je da se, u skladu sa konkursnim zadatkom, programskim zahtevima, arhitektonskim značajem zgrade muzeja i potencijalima lokacije, izabere najkvalitetnije arhitektonsko-urbanističko rešenje za izgradnju - proširenje Muzeja savremene umetnosti, koje korespondira sa okruženjem i prilagođeno je vrednostima samog ambijenta.
Izabrana rešenja predstavljaće osnov za izradu projektne dokumentacije za potrebe dalje realizacije dokumentacije, i same realizacije datih sadržaja.

MSU konkurs 0